Ida och Pontus

Vi är Ida Hallgren, filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling.

Efter att ha provat olika metoder för arbete med existentiella frågor under några år beslutade vi oss 2017 för att påbörja utvecklingen av de här samtalskorten. De är liksom vissa andra metoder som vi provat inspirerade av WHOs internationella livskvalitetsundersökning baserat på instrumentet WHOQOL-SRPB, (World Health Organisation Quality Of Life- Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs field test instrument), samt annan relevant forskning och inte minst våra egna erfarenheter.

 

Ida
Filosofisk praktiker

Idas facebook och hemsida:

Facebook

Idas facebook

Hemsida

Idas hemsida

Pontus Nilsen

Präst

Pontus facebook och hemsida:

Facebook

Pontus facebook

Darwins stege (podcast)

Pontus podcast.

Hemsida

Pontus hemsida

Existeniella frågor

En sak som vi upplevt särskilt spännande med vårt samarbete är att vi själva närmat oss de existentiella frågorna från olika håll. Fastän vi kan tänka olika om värderingar och tro är existentiella frågor om liv och död allmänmänskliga och angår oss alla. Trots detta pratas det alltför sällan om dessa frågor på ett öppet sätt. Vår uppfattning är helt enkelt att det finns ett stort behov av fler förutsättningslösa existentiella samtal, oavsett om man tror på något eller inget, om man tror att det finns en eller flera meningar med livet eller ingen mening alls, och så vidare. Därför har det varit vår vilja att utveckla kort som inte är styrande åt något visst håll kring hur någon ska tycka och känna. Själva ordet existentiell kommer från latinets ex istere, som vanligtvis översätts till “att finnas” eller “att vara”. Ordagrant betyder det att “komma ut”, “att träda fram”. Det vill säga att öppna sig kring vad man tycker, känner och vill eller inte vill. 

1984 beslutade WHO att uppmuntra alla sina medlemsländer att komplettera sitt folkhälsoarbete genom att också inkludera andlig/existentiell hälsa. Detta tillsammans med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Avsikten är att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Till följd av detta har ett behov av existentiella samtal uppmärksammats på allt fler platser även i Sverige.  

Under 2019 provas Öppna Kort-modellen runt om i Göteborg i samarbete med Hälsolots Centrum Majorna-Linné. Planen är att samtalskorten ska finnas att beställa under 2020. Vill man hålla sig uppdaterad om det här kan man följa fb-gruppen Öppna Kort. Där kommer alla föreläsningar, samtal och publikationer att annonseras.

 

 

Kontakta oss

6 + 5 =