Öppna kort

En modell för existentiella samtal

1984 beslutade WHO att uppmuntra alla sina medlemsländer att komplettera sitt folkhälsoarbete genom att också inkludera andlig/existentiell hälsa. Detta tillsammans med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. De här samtalskorten är en del av denna intention.  

Att leva i en föränderlig värld som vår är inte alltid enkelt. Inte minst eftersom vi inte vet allt och ändå behöver agera. Men genom att dela tankar och känslor om lycka – lidande, ensamhet-tillhörighet, mening-tomhet mm, kan vi göra det mera hanterbart. Det är i alla fall vår erfarenhet efter att ha lett samtalsgrupper i på olika bibliotek i Göteborg om sådana här frågor under några år.    

Vi är Ida Hallgren, filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och Pontus Nilsen, gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling.    

Efter att ha provat olika metoder för arbete med existentiella frågor under några år beslutade vi oss 2017 för att påbörja utvecklingen av de här korten. De består av nio öppna ordpar som knyter an till klassiska och allmänmänskliga existentiella teman. Se nedan. Varje tema, som dels har ett tankekort, ett känslokort och ett handlingskort har också en inledande formulering som har som avsikt att sätta igång  reflektionen, öppna upp och se på ämnet från lite olika håll.  

En sak som vi upplevt särskilt spännande med vårt samarbete är att vi själva närmat oss de existentiella frågorna från olika håll. Här har Ida en mer ateistisk hållning och Pontus lutar åt en tro på Gud. Fastän vi kan tänka olika om vissa värderingar och tro är existentiella frågor om liv och död allmänmänskliga och angår oss alla. Trots detta pratas det alltför sällan om dessa frågor på ett öppet och inlyssnande sätt. Vår uppfattning är helt enkelt att det finns ett stort behov av fler förutsättningslösa existentiella samtal, oavsett om man tror på något eller inget, om man tror att det finns en eller flera meningar med livet eller ingen mening alls, och så vidare. Gärna också med andra som inte tänker exakt likadant. Därför har det varit vår vilja att utveckla kort som inte är styrande åt något visst håll. Utan som primärt syftar till att öppna upp samtalet och vad var och en själv tänker. Själva ordet existentiell kommer från latinets ex istere, som vanligtvis översätts till “att finnas” eller “att vara”. Ordagrant betyder det att “komma ut”, “att träda fram”. Det vill säga att öppna sig kring vad man tycker, känner och vill eller inte vill.   

De nya korten sedan 2020 fungerar också bra att använda som underlag för egna reflektioner, två och två eller som det ursprungligen är tänkt om 5-9 personer. Mer info om hur korten kan används och tips till samtalsledare finns i bloggen.

 

Aktuellt

Håll utkik efter aktuella samtalsgrupper hos olika studieförbund, föreningar, bibliotek, församlingar mm.  Under pandemin erbjuds också digitala samtalsgrupper.  

Samtalsgrupper erbjuds regelbundet av:  

halsolots.se/kalender > 

filosofiskpraxis kalendarium >    

svenskakyrkan.se/oscarfredrik >

Följ oss också gärna på Facebook >
  

Under hösten 2020 påbörjades utbildningar för olika professioner inom Göteborgs stad för att leda samtal med hjälp av Öppna kort. Vi utbildar samtalsledare som arbetar inom allt från bibliotek, Närhälsan/vårdcentraler, ungdomsmottagningar, anhörigsamordning, boendestöd och äldreomsorg mm. Vid intresse för professionsutbildning inom Göteborg, kontakta Maria Andersson, hälsoinformatör vid Hälsolots Centrum Majorna Linne.
maria.t.andersson@socialcentrum.goteborg.se 

För utbildning av samtalsledare i andra delar av landet (online eller på plats) kontakta Ida och Pontus direkt: info@oppnakort.se    

 

Korten

Samtalskorten kan beställas via formuläret nedan
Kostnad 225 SEK/st inklusive frakt.
Fraktfritt 180 SEK/st vid köp av minst fem kortlekar.
Ange alltid önskat antal kortlekar nedan

 

  Kontakt

  Pontus hemsida, fb-sida och podcast Darwins Stege:

  Pontus hemsida

  Pontus podd darwins stege

  Eposta Pontus

  Idas hemsida och fb-sida:

  Idas hemsida

  Eposta Ida 

   

   

  Det har varit ett fantastiskt stor intresse, det är så tydligt att det finns ett existentiellt tomrum i dag. Inte förrän vi är i kris eller sorgearbete kommer vi i kontakt med de stora frågorna. Här kan man hitta ett språk som man kan ta med sig i sin vardag och bli mer lyhörd för sina egna känslor. 

  Maria Andersson

  GP 2017

  Press

  Göteborgs-Posten 24 december 2017

  “Låt Filosofen guida dina livsval”

   

  P1 Samtalsgudstjänst om Existentiell Hälsa 17:e november 2019

  Svenljunga Tranemo Tidning v. 45 2019