öppna kort

En modell för existentiella samtal

Att leva i en föränderlig värld som vår är inte alltid enkelt. Men genom att dela tankar och känslor om tillhörighet och ensamhet, mening och tomhet, drömmar och rädslor, kan vi göra det mera hanterbart. Det är i alla fall vår erfarenhet efter att ha lett samtalsgrupper på olika bibliotek i Göteborg om sådana här frågor under några år.

Vi är Ida Hallgren, filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling.

Efter att ha provat olika metoder för arbete med existentiella frågor under några år beslutade vi oss 2017 för att påbörja utvecklingen av de här samtalskorten. De är liksom vissa andra metoder som vi provat inspirerade av WHOs internationella livskvalitetsundersökning baserat på instrumentet WHOQOL-SRPB, (World Health Organisation Quality Of Life- Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs field test instrument), samt annan relevant forskning och inte minst våra egna erfarenheter.  

En sak som vi upplevt särskilt spännande med vårt samarbete är att vi själva närmat oss de existentiella frågorna från olika håll. Här har Ida en mer ateistisk hållning och Pontus tror på Gud. Fastän vi kan tänka olika om värderingar och tro är existentiella frågor om liv och död allmänmänskliga och angår oss alla. Trots detta pratas det alltför sällan om dessa frågor på ett öppet sätt. Vår uppfattning är helt enkelt att det finns ett stort behov av fler förutsättningslösa existentiella samtal, oavsett om man tror på något eller inget, om man tror att det finns en eller flera meningar med livet eller ingen mening alls, och så vidare. Därför har det varit vår vilja att utveckla kort som inte är styrande åt något visst håll. Utan som primärt öppnar upp samtalet Själva ordet existentiell kommer från latinets ex istere, som vanligtvis översätts till “att finnas” eller “att vara”. Ordagrant betyder det att “komma ut”, “att träda fram”. Det vill säga att öppna sig kring vad man tycker, känner och vill eller inte vill.

1984 beslutade WHO att uppmuntra alla sina medlemsländer att komplettera sitt folkhälsoarbete genom att också inkludera andlig/existentiell hälsa. Detta tillsammans med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Avsikten är att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Till följd av detta har ett behov av existentiella samtal uppmärksammats på allt fler platser även i Sverige.

 Aktuellt

Veronica Johansson, praktiserande filosof i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och doktor i etik med mångårigt intresse för existentiella frågor, leder samtalsgrupp med Öppna kort online.

Datum: Onsdagar 1/7- 26/8.
Tid: Första tillfället kl 19-21, resterande tillfällen kl. 19.30-21.
Plats: Online via Zoom.
Anmälan: Via Billetto . Senast 28/6.
Antal: 5-9 deltagare.
Kostnad: 250 kr. Samtalsserien är öppen för medlemmar i SSFP (årsavgift 100 kr), och erbjuds till ett starkt rabatterat pris (ordinarie pris 2800 kr) som ett led i föreningens filosofiska Coronastöd.  

http://www.filosofiskpraxis.org/blogg/2020/6/17/existentiella-samtal-i-coronatider?fbclid=IwAR3XEqbw6gj3fORocDU2RaRc_vY3trG6oEGjmK8hJo-JgowYTU8af7qGA1g

Sofia Wrangsjö, praktiserande filosof i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, erbjuder en samtalsgrupp med Öppna kort online med start i augusti 2020.

Tid: Kl. 10.00–11.30 (första tillfället 10.00–12.00).
Plats: Online via Zoom.
Datum: Varje torsdag från och med 27/8 till och med 22/10.
Gruppstorlek: 5–8 personer.
Kostnad: 2 800 kr inkl. moms.
Anmälan och frågor: Mejla din anmälan till sofia@sofiawrangsjo.se senast 14/8.

https://www.sofiawrangsjo.se/nyheter/vill-du-prata-om-livets-stora-fragor/?fbclid=IwAR2y7aF9eabsZ9d5MxfO2Gdx4KM8v6rMBa1vcKkyx0pqEogY-92It3v4uOg

Pontus Nilsen och Ida Hallgren håller som vanligt grupper i samarbete med Hälsolots Majorna-Linné, Stadsbiblioteket och Linnéstadens bibliotek med start 23 september och 9 oktober, men i höst sker dessa samtal online. Även filosofisk praktiker Miriam van der Valk leder en grupp i samarbete Hälsolots Majorna-Linné med start 30 september. Anmälan till dessa grupper öppnas den 14 augusti och görs via Hälsolots hemsida.

https://www.halsolots.se/

 

 

Korten

När korten finns tillgängliga kommer det finnas mera information här om hur du kan använda och beställa dom

Kontakt

Pontus hemsida, fb-sida och podcast Darwins Stege:

Pontus hemsida

Pontus podd darwins stege

Eposta Pontus

Idas hemsida och fb-sida:

Idas hemsida

Eposta Ida 

 

 

Det har varit ett fantastiskt stor intresse, det är så tydligt att det finns ett existentiellt tomrum i dag. Inte förrän vi är i kris eller sorgearbete kommer vi i kontakt med de stora frågorna. Här kan man hitta ett språk som man kan ta med sig i sin vardag och bli mer lyhörd för sina egna känslor. 

Maria Andersson

GP 2017

Press

Göteborgs-Posten 24 december 2017

“Låt Filosofen guida dina livsval”

 

P1 Samtalsgudstjänst om Existentiell Hälsa 17:e november 2019

Svenljunga Tranemo Tidning v. 45 2019